Phản biện ông Park Hang-seo, hãy để Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia

Lao Động  • 3 ngày
Phản biện ông Park Hang-seo, hãy để Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia

Chuyện phản biện ông Park Hang-seo là trách nhiệm của Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/bong-da/phan-bien-ong-park-hang-seo-hay-de-hoi-dong-huan-luyen-vien-quoc-gia-963642.ldo


like
comment
share

Hà Nội mới Hà Nội mới • 3 ngày