Phải cách ly tập trung, có được công ty trả lương ngừng việc?

Lao Động  • 3 tháng

Tôi là công nhân phải cách ly tập trung 21 ngày phòng chống dịch. Những ngày này, công ty có phải trả tiền lương ngừng việc cho tôi không?

Xem bài gốc: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/phai-cach-ly-tap-trung-co-duoc-cong-ty-tra-luong-ngung-viec-916861.ldo


like
comment
share