Penthouse nhận về "mưa" phàn nàn: "Đáng lẽ nên kết thúc từ phần 1"

VieZone  • 15/09/2021
Penthouse nhận về "mưa" phàn nàn: "Đáng lẽ nên kết thúc từ phần 1"

Đội ngũ sản xuất Penthouse đã nhận về hơn 800 lời phàn nàn sau khi loạt phim kết thúc, cho rằng họ không nên kéo dài đến phần 3.

Xem bài gốc: https://viezone.vn/penthouse-nhan-ve-mua-phan-nan-dang-le-nen-ket-thuc-tu-phan-1-TWQklIxVoOLU.html


like
comment
share