Page Vietcombank lại bị tấn công dữ dội khi Công Vinh - Thủy Tiên chưa tung sao kê

Tiin  • 3 ngày
Page Vietcombank lại bị tấn công dữ dội khi Công Vinh - Thủy Tiên chưa tung sao kê

Vừa mở lại chức năng bình luận chưa được bao lâu, page tick xanh của Vietcombank tiếp tục hứng chịu 'cơn bão' bình luận hỏi về vấn đề sao kê của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Xem bài gốc: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/page-vietcombank-lai-bi-tan-cong-du-doi-khi-cong-vinh-thuy-tien-chua-cong-bo-sao-ke.html


like
comment
share