Ông Nguyễn Đức Chung sắp hầu toà trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C

CafeBiz  • 25/11/2021
Ông Nguyễn Đức Chung sắp hầu toà trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C

Chỉ đạo miệng cấp dưới mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic của gia đình để hưởng lợi, ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng thuộc cấp hầu toà.

Xem bài gốc: https://cafebiz.vn/ong-nguyen-duc-chung-sap-hau-toa-trong-vu-an-mua-che-pham-redoxy-3c-20211125164537543.chn


like
comment
share