“Ông lớn” được lựa chọn giới thiệu giải pháp nông nghiệp đột phá tại Việt Nam

Dân Sinh  • 06/08/2021
“Ông lớn” được lựa chọn giới thiệu giải pháp nông nghiệp đột phá tại Việt Nam

Qua một giai đoạn thử thách, 9 doanh nghiệp trong và ngoài nước có giải pháp công nghệ nông nghiệp đột phá sáng tạo đã được Chương trình Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Đầu tư trong Công nghệ Nông nghiệp - GRAFT Challenge Vietnam 2021 tuyển chọn để triển khai các hoạt động hỗ trợ tiếp cận thị trường Việt Nam.

Xem bài gốc: https://baodansinh.vn/ong-lon-duoc-lua-chon-gioi-thieu-giai-phap-nong-nghiep-dot-pha-tai-viet-nam-20210805100409402.htm


like
comment
share