Nuôi chồn hương thu nhập khá, đầu ra ổn định

Cần Thơ  • 1 tháng
Nuôi chồn hương thu nhập khá, đầu ra ổn định

Phóng sự ảnh: LÊ VŨ

Xem bài gốc: https://baocantho.com.vn/nuoi-chon-huong-thu-nhap-kha-dau-ra-on-dinh-a136335.html


like
comment
share