NSND Hồng Vân phát ngôn giữa dịch bệnh gây tranh cãi mạnh

2Sao  • 14 ngày trước
NSND Hồng Vân phát ngôn giữa dịch bệnh gây tranh cãi mạnh

Nhiều người khuyên Hồng Vân nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm, dịch bệnh khó khăn.

Xem bài gốc: https://2sao.vn/hong-van-phat-ngon-tranh-cai-giua-dich-benh-cang-thang-n-270374.html


like
comment
share