Nông sản Campuchia ồ ạt sang Việt Nam: Chuyện bình thường

Đất Việt  • 10 ngày
Nông sản Campuchia ồ ạt sang Việt Nam: Chuyện bình thường

Cho rằng Việt Nam nhập nhiều nông sản Campuchia là chuyện bình thường của cung-cầu, PGS.TS Dương Văn Chín cũng chỉ ra điều Việt Nam cần lo.

Xem bài gốc: https://m.datviet.trithuccuocsong.vn/kinh-te/thi-truong/nong-san-campuchia-o-at-sang-viet-nam-chuyen-binh-thuong-3438950/


like
comment
share