Nối lại đơn hàng xuất khẩu lao động

Người Lao Động  • 17/10/2021
Nối lại đơn hàng xuất khẩu lao động

Dù vẫn đang hoạt động theo hình thức online nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và cả người lao động đang vui mừng bởi dịch bệnh đã được khống chế

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/noi-lai-don-hang-xuat-khau-lao-dong-20211016203737923.htm


like
comment
share