Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại?

Sài Gòn Giải Phóng  • 14/10/2021
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại?

Ngày 13-10, trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tiêu chí đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp chuyên môn y tế.

Xem bài gốc: https://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/nhung-truong-hop-nao-phai-lam-xet-nghiem-covid19-khi-di-lai-97296.html


like
comment
share