Những phát ngôn để đời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng khiến bà Thảo và dư luận lặng người

CafeF  • 15/01/2022
Những phát ngôn để đời của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng khiến bà Thảo và dư luận lặng người

"Bản chất hôn nhân gia đình người ta sống với nhau cùng quan tâm, lo lắng. Đã là hôn nhân thì phải đúng bản chất" - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trong phiên tòa năm 2019.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/nhung-phat-ngon-de-doi-cua-ong-dang-le-nguyen-vu-tung-khien-ba-thao-va-du-luan-lang-nguoi-20220115085354719.chn


like
comment
share