Những người lính lặng thầm chung sức phòng, chống dịch

Đảng Cộng Sản  • 5 ngày
Những người lính lặng thầm chung sức phòng, chống dịch

Để có những liều vắc xin đến tay y bác sĩ, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu 4; thời gian qua đội ngũ những người lái xe và cán bộ quân y đã vượt hàng ngàn ki lô mét không kể ngày đêm, giờ nghỉ, ngày nghỉ vận chuyển hàng triệu liều vắc xin từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm tiêm chủng an toàn tuyệt đối.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/nhung-nguoi-linh-lang-tham-chung-suc-phong-chong-dich-591047.html


like
comment
share