Những giấy tờ, thủ tục người dân Vũng Tàu cần làm khi lưu thông

PetroTimes  • 24/09/2021
Những giấy tờ, thủ tục người dân Vũng Tàu cần làm khi lưu thông

(PetroTimes) - Người dân TP Vũng tàu khi lưu thông đi làm phải có giấy cam kết đi lại được UBND phường xã xác nhận, hoặc giấy xác nhận của nơi làm việc.

Xem bài gốc: https://petrotimes.vn/nhung-giay-to-thu-tuc-nguoi-dan-vung-tau-can-lam-khi-luu-thong-627109.html


like
comment
share

Đại Đoàn Kết Đại Đoàn Kết • 24/09/2021