Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động nổi bật tuần qua

Vietnam+  • 26/09/2021
Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động nổi bật tuần qua

Tuần qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất chuyển chủ trương từ “Không COVID” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19."

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/nhung-chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-noi-bat-tuan-qua/743166.vnp


like
comment
share