Những chỉ đạo nổi bật từ tâm dịch (kỳ 2)

Công an nhân dân  • 17/09/2021
Những chỉ đạo nổi bật từ tâm dịch (kỳ 2)

Không một ngày nghỉ ngơi, luôn túc trực trong tâm dịch phía Nam, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Văn phòng Bộ… đã luôn cập nhật tin tức từ điểm “nóng” vùng dịch để bổ sung kế hoạch, đưa ra chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, phù hợp, sát thực tế tình hình tại các địa bàn cơ sở…

Xem bài gốc: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/nhung-chi-dao-noi-bat-tu-tam-dich-ky-2--i628435/


like
comment
share