Nhóm bạn phát hiện thứ kinh hoàng ẩn bên trong chiếc bánh kem, ai hay bày trò úp vào mặt bạn mình cần hết sức lưu ý

Kênh 14  • 5 ngày
Nhóm bạn phát hiện thứ kinh hoàng ẩn bên trong chiếc bánh kem, ai hay bày trò úp vào mặt bạn mình cần hết sức lưu ý

Trò úp bánh kem vào mặt tưởng vô hại nhưng lại có thể gây ra hậu quả đáng tiếc nếu chúng ta chủ quan.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/nhom-ban-phat-hien-thu-kinh-hoang-an-ben-trong-chiec-banh-kem-ai-hay-bay-tro-up-vao-mat-ban-minh-can-het-suc-luu-y-20210915224908113.chn


like
comment
share