Nhiều phản ứng quy định không cho vay mua nhà ở xã hội

Thanh Niên  • 16/09/2021
Nhiều phản ứng quy định không cho vay mua nhà ở xã hội

Nhiều ý kiến trái chiều về việc loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/nhieu-phan-ung-quy-dinh-khong-cho-vay-mua-nha-o-xa-hoi-post1112190.html


like
comment
share

Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 16/09/2021