Nhiều lao động ngỡ ngàng vì... không được hỗ trợ thất nghiệp

Thanh Niên  • 14/10/2021
Nhiều lao động ngỡ ngàng vì... không được hỗ trợ thất nghiệp

Do chưa có hướng dẫn đầy đủ, nhiều người lao động ngỡ ngàng vì bỗng không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/nhieu-lao-dong-ngo-ngang-vi-khong-duoc-ho-tro-that-nghiep-post1390762.html


like
comment
share