Nhiều khó khăn trong xuất khẩu nông lâm thủy sản những tháng cuối năm

Công Thương  • 05/08/2021
Nhiều khó khăn trong xuất khẩu nông lâm thủy sản những tháng cuối năm

7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 28,6 tỷ USD, tăng 26,7% so với 7 tháng đầu năm 2020, toàn ngành xuất siêu 3,9 tỷ USD. Tuy nhiên, dịch Covid-19 dự kiến còn nhiều phức tạp ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ và xuất khẩu nông lâm thủy sản những tháng cuối năm 2021.

Xem bài gốc: https://congthuong.vn/nhieu-kho-khan-trong-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-nhung-thang-cuoi-nam-161795.html


like
comment
share