Nhiều hoạt động hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch bệnh

Người Lao Động  • 17/10/2021
Nhiều hoạt động hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch bệnh

Từ ngày 14 đến 16-10, LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM đã trao tặng 12.000 túi an sinh (tổng trị giá 2,4 tỉ đồng) từ chương trình 200.000 túi an sinh của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến đoàn viên - lao động khó khăn do dịch Covid-19. Trước đó, từ nguồn tài chính Công đoàn huyện, LĐLĐ huyện đã trao 10.000 túi an sinh cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/nhieu-hoat-dong-ho-tro-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-benh-20211016204127914.htm


like
comment
share