Nhiều giải pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán

VTV  • 15/05/2022
Nhiều giải pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán
Ảnh minh họa.

Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong bối cảnh thị trường đầy biến động như hiện nay UBCKNN đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để ổn định thị trường.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/nhieu-giai-phap-on-dinh-va-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-20220515193920515.htm


like
comment
share