Nhiễm Covid-19 lại không còn nổi 1.000 đồng trong túi, NS Thương Tín được mạnh thường quân tặng tiền, hứa lo ăn ở đến cuối đời

Tiin  • 2 ngày
Nhiễm Covid-19 lại không còn nổi 1.000 đồng trong túi, NS Thương Tín được mạnh thường quân tặng tiền, hứa lo ăn ở đến cuối đời

Mạnh thường quân này cho biết anh thần tượng NS Thương Tín từ tấm bé, nay biết được hoàn cảnh cùng cực, cơ khổ của ông thì thấy xót xa nên mới đề nghị giúp đỡ.

Xem bài gốc: https://tiin.vn/chuyen-muc/sao/nhiem-covid-19-lai-khong-con-noi-1000-dong-trong-tui-ns-thuong-tin-duoc-manh-thuong-quan-tang-tien-hua-lo-an-o-den-cuoi-doi.html


like
comment
share