Nhập nhèm dự án ‘nhà trên giấy’

Đại Đoàn Kết  • 16/09/2021
Nhập nhèm dự án ‘nhà trên giấy’
Mua nhà hình thành trong tương lai, khách hàng đối diện nhiều rủi ro. Ảnh minh họa.

Mua bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai (thường gọi là nhà trên giấy) bắt buộc phải thực hiện nội dung đúng theo hợp đồng mẫu đăng ký tại cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp (DN) thường sửa đổi lại câu hoặc chữ, bỏ bớt khoản mục, thay bằng từ ngữ khác theo hướng có lợi cho mình, đẩy rủi ro cho người mua nhà “trên giấy”.

Xem bài gốc: http://daidoanket.vn/nhap-nhem-du-an-nha-tren-giay-5665995.html


like
comment
share

Tiêu Dùng Tiêu Dùng • 16/09/2021