Nhận trợ cấp thất nghiệp rồi, có được nhận thêm lần nữa?

Lao Động  • 09/06/2021

Tôi làm việc từ năm 2014 đến 2018 và đã lãnh trợ cấp thất nghiệp rồi. Sau đó, từ năm 2019, tôi làm cho công ty mới đến tháng 5.2021 thì nghỉ. Tôi có được lãnh bảo hiểm thất nghiệp nữa không?

Xem bài gốc: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/nhan-tro-cap-that-nghiep-roi-co-duoc-nhan-them-lan-nua-917601.ldo


like
comment
share