Nhà sản xuất Rap Việt phải có trách nhiệm thay vì đi đổ lỗi

zingnews.vn  • 07/11/2021
Nhà sản xuất Rap Việt phải có trách nhiệm thay vì đi đổ lỗi

Hai chuyên gia thiết kế đồ họa Trương Huyền Đức và Hồ Ánh Hồng Vân cho rằng nhà sản xuất Rap Việt không nên quy hết lỗi cho nhóm thiết kế sau vụ vi phạm bản quyền hình ảnh.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/nha-san-xuat-rap-viet-phai-co-trach-nhiem-thay-vi-di-do-loi-post1275776.html


like
comment
share