Nhà phân phối có phải khai và nộp thuế thay cho cửa hàng bán lẻ?

Chính Phủ  • 14/10/2021
Nhà phân phối có phải khai và nộp thuế thay cho cửa hàng bán lẻ?

Công ty bà Nguyễn Y Bình (Hà Nội) là nhà phân phối cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Hàng tháng, nhà sản xuất có chương trình khuyến mại dành cho các cửa hàng bán lẻ (cửa hàng bán lẻ là khách hàng của Công ty bà) và thực hiện chi trả khuyến mại thông qua Công ty bà.

Xem bài gốc: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=449525


like
comment
share