Người vào TP Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm

Đại Đoàn Kết  • 15/10/2021
Người vào TP Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm

Theo CDC Hải Phòng, người vào thành phố Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-COV-2.

Xem bài gốc: http://daidoanket.vn/nguoi-vao-tp-hai-phong-khong-phai-xuat-trinh-ket-qua-xet-nghiem-5669442.html


like
comment
share