Người tung tin đồn Quỳnh Alee và Gấm Kami mua chuộc cameraman lên tiếng xin lỗi

Tiin  • 25/11/2021
Người tung tin đồn Quỳnh Alee và Gấm Kami mua chuộc cameraman lên tiếng xin lỗi

Sau phát ngôn liên quan đến Gấm Kami và Quỳnh Alee trên sóng với hơn 500 nghìn người theo dõi trực tiếp, người này đã xin lỗi hai nữ streamer.

Xem bài gốc: https://tiin.vn/chuyen-muc/gamez/nguoi-tung-tin-don-quynh-alee-va-gam-kami-mua-chuoc-cameraman-len-tieng-xin-loi.html


like
comment
share