Người tiêm 2 mũi vaccine về An Giang chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà

Giao Thông  • 24/09/2021
Người tiêm 2 mũi vaccine về An Giang chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà

Những người ở vùng Chỉ thị 15 được tiêm 2 mũi vaccine về An Giang sẽ không bị cách ly tại nhà, chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà.

Xem bài gốc: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-tiem-2-mui-vaccine-ve-an-giang-chi-theo-doi-suc-khoe-tai-nha-d526126.html


like
comment
share