Người lao động liên hệ doanh nghiệp để làm thủ tục nhận hỗ trợ

Chính Phủ  • 15/10/2021
Người lao động liên hệ doanh nghiệp để làm thủ tục nhận hỗ trợ

Ông Nguyễn Hồng Phước (tỉnh Vĩnh Long) có tham gia BHXH, bị cách ly y tế tại nhà 2 lần liên tiếp. Công ty trả ông mức lương tối thiểu vùng 1 tháng và 50% của tháng tiếp theo. Ông Phước hỏi, ông có được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và cách ly y tế không? Mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Xem bài gốc: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=449659


like
comment
share