Người dùng iPhone cần thực hiện ngay việc này để tránh nguy cơ máy bỗng dưng trở thành "cục gạch"

Kênh 14  • 15/01/2022
Người dùng iPhone cần thực hiện ngay việc này để tránh nguy cơ máy bỗng dưng trở thành "cục gạch"

Người dùng iPhone, iPad được khuyến cáo cần nhanh chóng thực hiện điều này để tránh nguy cơ thiết bị biến thành "cục gạch" và không có khả năng khôi phục.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/nguoi-dung-iphone-can-thuc-hien-ngay-viec-nay-de-tranh-nguy-co-may-bong-dung-tro-thanh-cuc-gach-20220114143353972.chn


like
comment
share