Người dân vào tỉnh Hải Dương không cần trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Dân Trí  • 15/10/2021
Người dân vào tỉnh Hải Dương không cần trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Từ 0h ngày 16/10, người đến/về từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch ở cấp độ 3 (màu cam), cấp độ 2 (màu vàng), cấp độ 1 (màu xanh), vào tỉnh Hải Dương không cần trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-dan-vao-tinh-hai-duong-khong-can-trinh-giay-xet-nghiem-sarscov2-20211015220222413.htm


like
comment
share

VnExpress VnExpress • 16/10/2021