Người dân vào tỉnh Cà Mau không phải xin ý kiến chủ tịch UBND tỉnh

Tuổi Trẻ  • 15/10/2021
Người dân vào tỉnh Cà Mau không phải xin ý kiến chủ tịch UBND tỉnh

Tối 15-10, ông Lâm Văn Bi - phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã ký ban hành quyết định quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh.

Xem bài gốc: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-vao-tinh-ca-mau-khong-phai-xin-y-kien-chu-tich-ubnd-tinh-20211015215226922.htm


like
comment
share