Người dân TP.HCM đi tiêm vaccine không cần thư mời, không cần đăng ký trước

Kênh 14  • 6 ngày
Người dân TP.HCM đi tiêm vaccine không cần thư mời, không cần đăng ký trước

Hôm nay (14/9), nhiều quận huyện ở TP.HCM phát đi thông báo khẩn cho tất cả người dân trên 18 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 mà không cần đăng ký trước, không cần tin nhắn, không phân biệt thường trú, tạm trú.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/nguoi-dantphcmdi-tiem-vaccine-khong-can-thu-moi-khong-can-dang-ky-truoc-20210914231902358.chn


like
comment
share