Người dân di chuyển bằng đường thuỷ cần biết điều này

PLO  • 14/10/2021
Người dân di chuyển bằng đường thuỷ cần biết điều này

Các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và tuyến vận tải hành khách, khách du lịch trong phạm vi TP.HCM cũng được phép hoạt động lại.

Xem bài gốc: https://plo.vn/do-thi/nguoi-dan-di-chuyen-bang-duong-thuy-can-biet-dieu-nay-1021711.html


like
comment
share