'Nghiệp chướng' của Lưu Vĩ Lân giành giải A Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021

Tuổi Trẻ  • 15/01/2022
'Nghiệp chướng' của Lưu Vĩ Lân giành giải A Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021

‘Nghiệp chướng’ - cuốn sách ‘ngồn ngộn Sài Gòn’ theo đánh giá của nhà báo Phan Xuân Loan - là 1 trong 3 tác phẩm cùng được trao giải A - Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Xem bài gốc: https://tuoitre.vn/nghiep-chuong-cua-luu-vi-lan-gianh-giai-a-giai-thuong-van-hoc-nghe-thuat-nam-2021-20220115135250107.htm


like
comment
share