Nghị quyết 128 và phí xét nghiệm

Nông Nghiệp  • 14/10/2021
Nghị quyết 128 và phí xét nghiệm

Giá kit test nhanh và phí xét nghiệm cũng cần được giám sát và bình ổn như giá khẩu trang, thì mới mong phát huy đầy đủ giá trị của Nghị quyết 128

Xem bài gốc: https://nongnghiep.vn/nghi-quyet-128-va-phi-xet-nghiem-d305030.html


like
comment
share