Nghệ An: Huyện biên giới dựng hàng loạt nhà cách ly đón người từ vùng dịch

Lao Động  • 24/09/2021
Nghệ An: Huyện biên giới dựng hàng loạt nhà cách ly đón người từ vùng dịch
Dựng khu cách ky bằng tre tại xã Phà Đánh ( Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang

Dự kiến có khoảng trên 2.000 người lao động ngoại tỉnh trở về cần cách ly y tế, Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang đối mặt với bài toán chuẩn bị khu cách ly cho số lao động nói trên.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/xa-hoi/nghe-an-huyen-bien-gioi-dung-hang-loat-nha-cach-ly-don-nguoi-tu-vung-dich-956980.ldo


like
comment
share

Quân đội nhân dân Quân đội nhân dân • 25/09/2021