Ngành giao đồ ăn Đông Nam Á phát triển trong dịch bệnh (Phần 1)

Bnews  • 17/09/2021
Ngành giao đồ ăn Đông Nam Á phát triển trong dịch bệnh (Phần 1)

Thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á phát triển nhanh, với sự tham gia của các nền tảng giao đồ ăn quốc tế và khu vực, giúp "nuôi dưỡng" nhiều nền tảng giao đồ ăn nhỏ tiếp tục phát triển.

Xem bài gốc: https://bnews.vn/nganh-giao-do-an-dong-nam-a-phat-trien-trong-dich-benh-phan-1/212882.html


like
comment
share