Ngăn ngân hàng bán nợ xấu trả chậm

VnEconomy  • 14/10/2021
Ngăn ngân hàng bán nợ xấu trả chậm
Chưa thanh toán tiền, hoạt động bán nợ chưa hoàn thành

Quy định mới bảo đảm mua nợ minh bạch, thực chất và ngăn ngừa hành vi tổ chức tín dụng lợi dụng mua bán nợ để che đậy nợ xấu...

Xem bài gốc: https://vneconomy.vn/ngan-ngan-hang-ban-no-xau-tra-cham.htm


like
comment
share