Ngân hàng sẽ không được tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Zing  • 14/10/2021
Ngân hàng sẽ không được tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Đây là một trong những quy định mới đang được NHNN đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015, quy định về hoạt động mua bán nợ của các ngân hàng.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/ngan-hang-se-khong-duoc-tu-to-chuc-ban-dau-gia-khoan-no-post1270816.html


like
comment
share

Đại Đoàn Kết Đại Đoàn Kết • 14/10/2021