Ngân hàng nào đang dẫn đầu trong cuộc đua chuyển đổi số?

CafeF  • 17/09/2021
Ngân hàng nào đang dẫn đầu trong cuộc đua chuyển đổi số?

Một chuyên gia nhận định, trải nghiệm của khách hàng và trải nghiệm của nhân viên ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số đều quan trọng như nhau, để sự thay đổi không chỉ diễn ra ở trên bề mặt mà còn là sâu bên trong quy trình hoạt động của ngân hàng

Xem bài gốc: https://cafef.vn/ngan-hang-nao-dang-dan-dau-trong-cuoc-dua-chuyen-doi-so-20210917100640885.chn


like
comment
share