Ngân hàng dồn dập báo lãi ''khủng'', lợi nhuận vẫn chủ yếu đến từ hoạt động cho vay

Vietnam Business Insider  • 21/10/2021
Ngân hàng dồn dập báo lãi ''khủng'', lợi nhuận vẫn chủ yếu đến từ hoạt động cho vay

Một loạt ngân hàng thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận tăng trưởng hàng chục, hàng trăm phần trăm so với cùng kỳ 2020. Động lực tăng tăng trưởng lợi nhuận của nhiều nhà băng vẫn chủ yếu đến từ mảng cho vay.

Xem bài gốc: https://vietnambusinessinsider.vn/ngan-hang-don-dap-bao-lai-khung-loi-nhuan-van-chu-yeu-den-tu-hoat-dong-cho-vay-a24182.html


like
comment
share