Ngăn chặn gian lận nhập khẩu hạt điều

Thời Báo Tài Chính  • 10 ngày
Ngăn chặn gian lận nhập khẩu hạt điều

(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan giao các cục hải quan tỉnh, thành phố lập kế hoạch kiểm tra 280 doanh nghiệp sản xuất, chế biến hạt điều xuất khẩu và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an phối hợp xử lý nghiêm có tính răn đe đối với các trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền thuế.

Xem bài gốc: http://thoibaotaichinhvietnam.vn:80/Pages/nhip-song-tai-chinh/2021-09-14/ngan-chan-gian-lan-nhap-khau-hat-dieu-111098.aspx


like
comment
share