Next@Acer: Acer giới thiệu ConceptD 7 phiên bản SpatialLabs dành cho người sáng tạo đồ họa 3D

Nghe Nhìn VN  • 14/10/2021
Next@Acer: Acer giới thiệu ConceptD 7 phiên bản SpatialLabs dành cho người sáng tạo đồ họa 3D

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN (ngày 13 tháng 10 năm 2021), Acer đã công bố mẫu máy tính xách tay ConceptD 7 phiên bản SpatialLabs (CN715-73G), mang đến hình ảnh 3D lập thể bắt mắt, không cần kính cho các nhà thiết kế và nhà phát triển.

Xem bài gốc: https://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/nextacer-acer-gioi-thieu-conceptd-7-phien-ban-spatiallabs-danh-cho-nguoi-sang-tao-do-hoa-3d-80637.html


like
comment
share

Hà Nội mới Hà Nội mới • 14/10/2021