Nếu tính năng hấp dẫn nhất trên iPhone này không hoạt động, bạn có thể tự sửa như thế nào?

Soha  • 15/01/2022
Nếu tính năng hấp dẫn nhất trên iPhone này không hoạt động, bạn có thể tự sửa như thế nào?

Tính năng này iPhone đã có từ lâu nhưng các smartphone Android vẫn chưa được trang bị một cách thống nhất.

Xem bài gốc: https://genk.vn/neu-tinh-nang-hap-dan-nhat-tren-iphone-nay-khong-hoat-dong-ban-co-the-tu-sua-nhu-the-nao-20220105171150329.chn?fbclid=IwAR3lOdeYg7Vwan4MzDQQPYz1CkLxbrAqPAG0nx7RCY4EKf2dsnu1MBJmmWE


like
comment
share