Netizen tràn vào Facebook cá nhân NS Trịnh Kim Chi hỏi về chuyện kêu gọi giúp NS Thương Tín

Kênh 14  • 25/11/2021
Netizen tràn vào Facebook cá nhân NS Trịnh Kim Chi hỏi về chuyện kêu gọi giúp NS Thương Tín

NS Trịnh Kim Chi trước đó đã nói rõ lý do không tiếp tục kêu gọi giúp NS Thương Tín.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/netizen-tran-vao-facebook-ca-nhan-ns-trinh-kim-chi-hoi-ve-chuyen-keu-goi-giup-ns-thuong-tin-20211125151758718.chn


like
comment
share