Netizen năn nỉ 'đã nấu ăn dở xin đừng bán online nha quí zị'

Tuổi Trẻ Cười  • 17/09/2021
Netizen năn nỉ 'đã nấu ăn dở xin đừng bán online nha quí zị'

Nhận được phần đồ ăn không như mong đợi, nhiều netizen đã tha thiết năn nỉ, van nài những người bán online đừng trổ tài bếp núc nữa.

Xem bài gốc: https://cuoi.tuoitre.vn/zoi-tre/netizen-nan-ni-da-nau-an-do-xin-dung-ban-online-nha-qui-zi-2021091721225155.html


like
comment
share