Nanogen đã nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ vaccine Nano Covax

Zing  • 9 ngày
Nanogen đã nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ vaccine Nano Covax

Sau khi nhận đủ hồ sơ từ phía đơn vị sản xuất, Bộ Y tế sẽ tiếp tục có cuộc họp để thẩm định các kết quả nghiên cứu của vaccine Nano Covax.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/nanogen-da-nop-bo-sung-day-du-ho-so-vaccine-nano-covax-post1262800.html


like
comment
share